Erhvervsuddannelser

TNI (Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniartitaaneq) er en 4-årig vekseluddannelse, som betyder at man skiftevis er på  lærestedet og på skoleophold i  Brancheskolen. Normalt begynder man pr. 1. August. Der er dog mulighed for at begynde uddannelsen på andre tidspunkter af  året, hvis du og lærestedet er indstillet på det.

I løbet af de 4 år, er man på  lærestedet i 8 perioder, og på skoleophold i 7 perioder. Skoleopholdene foregår enten på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk eller på Campus Kujalleq i Qaqortoq. Man kan ikke selv vælge hvilken skole man vil gå på. Uddannelsen starter med et  introduktionsforløb. Dette foregår på Den Lokale Erhvervsskole i din hjemby eller nærmeste by. Introduktionsforløbet kører normalt i  begyndelsen af august og varer 2 – 4  uger. Hvis du er butikslærling, vil skoleopholdene 5 – 6 – 7 foregå på Campus Kujalleq i Qaqortoq, da det er den skole der udbyder butiksuddannelsen.

IMG_2248_cut_web

Uddannelsesstruktur

TNI er en 4-årig erhvervsmæssig grunduddannelse.

 • Der veksles mellem praktiske uddannelse på lærestedet og skoleophold.
 • Der er normalt 8 uddannelsesperioder på lærested og 7 skoleophold.
 • Uddannelsen starter med et intro-forløb på lokal erhvervsskole.
 • Der er i alt ca. 130 ugers praktisk uddannelse på lærestedet inkl. ferier og 77 ugers brancheskole-undervisning.
 • Praktisk uddannelse foregår på det lærested, der er skrevet lærlingekontrakt med.
 • Skoleophold foregår på Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq eller Nuuk.

De første 2 år (SK1-SK4) er skoleuddannelsen fælles for alle TNI-lærlinge. På 3. år (fra SK5) deles i butiks- og kontorlinien, og på 4. år (SK7) (og evt. 5. uddannelsesår)  deles yderligere i de forskellige specialer.

Specialeretninger

2 specialer i Grønland

Der er mulighed for mange forskellige specialeretninger.
Der er 2 specialer, der udelukkende foregår i Grønland:

 • Kontor med specialet administration
 • Butik med specialet dagligvarehandel

Andre specialer

For andre specialeretninger foregår skoleophold i det sidste år af uddannelsen på Handelsskoler i Danmark:

 • Dekoratør
 • Handelsassistent
 • Lægesekretær
 • Salgssassistent med profil
 • Salgssassistent uden profil

Butik / Kontor

En uddannelse, hvor du beskæftiger dig med arbejdsopgaver inden for butik, kundeservice og kontor.
Du lærer fx om kundebetjening og lærer it som arbejdsredskab.

Uddannelsesstruktur

Er grønlandsk handelsskole grunduddannelse.
Der veksles mellem praktiske uddannelse på lærestedet og skoleophold.
Der er normalt 8 uddannelsesperioder på lærested og 7 skoleophold.

Specialretninger

Specialeretninger er tilrettelagt i det sidste skoleår.
Specialer, der udelukkende foregår i Grønland er:

 • Kontor med specialet administration
 • Butik med specialet dagligvarehandel

Andre specialeretninger foregår i Danmark.

Fagprøver

Som afslutning på TNI-uddannelsen skal eleven udarbejde en fagprøve.
Eleven beskæftiger med fagprøven de sidste 6 måneder af uddannelsen.
Fagprøven løses som en opgave og beskrives i et projekt.

Eksamenreglement for EUD

Download eksamensreglement for EUD på dansk eller grønlandsk (PDF).