Handelsassistent

Handelsassistent

Handelsassistent

Uddannelsesnummer 222052

Uddannelsen varer mindst 4 år, hvoraf hele praktikken, samt de første 3 års skolegang, gennemføres i Grønland. Speciale-skoleopholdene foregår i Danmark fra 4. skoleår, og afhængig af den danske skoles planlægning, kan opholdene dér betyde, at uddannelsen varer mere end 4 år og op mod 5.

Arbejdsområde

Ansættelse sker primært i engros-virksomheder og på lagre.

Lignende uddannelser

Specialefag

  • Specialefag er fag, der direkte tilgodeser det speciale, man har valgt i sin uddannelse, og som man er i praktik i. Specialefagene for Handelsassistenter fastlægges af danske handelsskoler.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder

  • Merkonom
  • Ny efteruddannelse etableres og erstatter Alloriarneq.