TNI-FLEX

Formålet med TNI-Flex uddannelsen er at motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse eller et kursus på erhvervsuddannelsesområdet, får reelle muligheder herfor samt mulighed for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser eller kurser. Formålet med TNI-Flex uddannelsen er at give unge en mulighed for at opnå et fagligt niveau, der står mål med egne ambitioner og erhvervslivets forventninger.

Endvidere er formålet med TNI-Flex uddannelsen at give de uddannelsessøgende faglig opkvalificering og styrke de unges personlige kompetencer for at påbegynde TNI–uddannelsen eller anden relevant erhvervsuddannelse.

Ansøgningsfrist 1. marts 2020, studiestart primo august.

Ansøgningsskema kan hentes i den lokale Piareersarfiit.

Download uddannelsesplan for TNI-Flex-uddannelsen.