Gymnasiet

Gymnasiet

Gymnasiet

GUX Qaqortoq er en boglig ungdomsuddannelse, som forbereder dig til videregående uddannelse.

GUX Qaqortoq udbyder seks forskellige studieretninger, der er tilpasset dine interesser og dine ambitioner om videre uddannelse. To af disse studieretninger findes ikke på andre grønlandske gymnasier. Disse er Studieretningen for Handel og Økonomi og Studieretningen for Handel og Økonomi / TNI.

Hvornår søges GUX?
Ansøgningsfristen var 1. marts 2024.

Hvad hvis ansøgningsfristen er overskredet?
Vi har på desværre ikke mulighed for at optage flere elever på GUX Qaqortoq til kommende skoleår.

Retskravet

GGS-skala:
mindst har opnået karakteren E i projektopgaven
mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende obligatoriske prøver.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål er du velkommen til at ringe til os på tlf. 64 23 99 eller sende mail på jd@cak.gl

Læs om studieretningerne på GUX Qaqortoq