PKU-24.05 - Lederudvikling, modul 1 - 3

PKU-24.05 - Lederudvikling, modul 1 - 3

PKU-24.05

Lederudvikling, modul 1 – 3

Efterår 2024, Qaqortoq

 

Deltagere: Borgere fra Kommune Kujalleq

 

Modul 1: 1. – 4. oktober 2024

Modul 2: 29. oktober – 1. november 2024

Modul 3: 10. – 13. december 2024

 

Ufaglærte ansøgere har fortrinsret.

 

Indhold:

  • Thomas Test med introduktion og tilbagemelding
  • Klassiske ledelsesteorier
  • Kommunikation
  • Virksomhedskultur – og normer
  • Uddelegering
  • Den svære samtale, samtaleteknik
  • Forandringsledelse
  • Konflikthåndtering
  • Motivationsteorier
  • Optimering af arbejdsprocesser – introduktion til Lean

Kursusform:

Et modul varer 4 dage. Holdundervisning med masser af oplæg, diskussioner og samarbejde i grupper. Der skal regnes med lidt arbejde mellem modulerne.

 

Sprog:

Grønlandsk.

Adgangskrav:

Kursusansøgerne skal i forbindelse med deres arbejde have ledelsesmæssige opgaver (mere eller mindre), de kan f. eks. være formænd, holdleder eller afdelingsledere, eller tænkes at skulle have det i fremtiden.

Varighed

3 x 4 dage, kl. 8.30 – 16.

 

Ansøgning

Ansøgning sker gennem Majoriaq med hjælp fra din sagsbehandler eller din arbejdsgiver. Tilmeldingsblanket kan tilgår her:

Tilmeldingsblanket

For ansøgere i arbejde; du skal søge om deltagelse hos din arbejdsgiver.

For deltagere fra andre byer end Qaqortoq, kan CAK sørge for transport, indkvartering samt forplejning under ophold.

Tilmeldingsfrist 2. september 2024

 

Kursusgodtgørelse

Deltagere som ikke har uddannelsesmæssig baggrund kan få kursusgodtgørelse.

Deltagere med uddannelse kan deltage gratis, men kan ikke modtage kursusgodtgørelse.

Arbejdsgivere / deltagere med arbejde

Hvis kursusdeltager har arbejde, når der indkaldes til kursus, anmoder Campus Kujalleq om at arbejdsgiver udbetaler den sædvanlige løn til kursisten i kursusperioden.

Arbejdsgiver bedes fremsende en regning til skolen når kursus er færdiggjort. Vi skal samtidig orientere arbejdsgiver om, at der kan ske fradrag i kursusgodtgørelsen, såfremt kursisten har haft forsømmelser under kurset.  Hvis deltager ikke får løn under kurset fra arbejdsgiver, kan der gives kursusgodtgørelse.

Majoriaq / deltagere uden arbejde

Kommunerne kan agere ”arbejdsgivere” for arbejdsledige. Campus Kujalleq vil således udbetale kursusgodtgørelsen til kommunen. Det betyder at kursisten ikke får kursusgodtgørelsen udbetalt direkte fra Campus Kujalleq, men fra kommunen. Campus Kujalleq og kommunen mellemregner beløbet.

Udbetaling af kursusgodtgørelse sker efter en 14-dages termin.

Hvis en kursist oppebærer arbejdsmarkedsydelse under kurset, skal der ikke ydes kursusgodtgørelse.

Deltagere som er fiskere / fangere (uden CVR-nummer) får også udbetalt kursusgodtgørelse via kommunen.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales som B-indkomst. Det er derfor kursistens eget ansvar, at betale skat af beløbet.

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales når vedkommende har sendt faktura til Campus Kujalleq.

Kursusgodtgørelsens størrelse

718 kr. pr. kursusdag.