Kollegier

Kollegier

Kollegier

Kontaktinformation

Email:cak.kollegiet@cak.gl / cak@cak.gl.  Telefon: 64 13 00 / 64 44 00.

Om vores kollegier

Hvis din hjemby ikke er Qaqortoq, får du som elev et værelse på et af skolens kollegier, med alle nødvendige faciliteter.

Hent ansøgningen om kollegieplads (åbner i nyt vindue)

Der findes to typer kollegier. Kostkollegie og (By) kollegier med egen husholdning.

De fleste kollegier ligger i nærheden af skolen. På kollegiet vil du bo sammen med andre studerende. Du har dit eget værelse eller bor sammen med en anden. Der er fælles bad og køkken.

Uanset om du skal bo på vores kollegium i kortere eller længere tid, vil det være væsentligt del af dit liv, mens du er på uddannelse eller på kursus.

Du skal bo tæt sammen med mennesker, du ikke kender i forvejen og det kræver, at alle er hensynsfulde over for hinanden.

Fritidsaktiviteter

Vi har også Café og kondirum.

2 gange om ugen lejer vi sportshallen.

Tab af nøgler

Ny nøgle kan udleveres, når man har betalt:

Tabt anden gang:             200,-kr

Forsikring

Uddannelsesstedet dækker ikke for diverse tyveri, brandskade eller personlige ting. Undersøg om du er dækket af dine forældres forsikring mens du er under uddannelse eller kontakt et forsikringsselskab.

Kontakt til kollegiepersonale

Det er krævende at være elev på vores skoler.

Man har brug for at samle kræfter og energi til skolearbejdet. Derfor skal kollegiet være et fristed, hvor man hygger sig, slapper af og har det godt. Til at hjælpe med det har vi kollegieinspektører, kollegiepædagog, pedel og andre personale, der har den daglige kontakt til kollegierne. Der er kollegievagt døgnet rundt. Kollegievagt mobil: 49 44 99.

Regler for kollegierne

Når du bor på kollegiet, er du forpligtet til at overholde de regler, som gælder for kollegierne, da du i modsat fald kan blive bortvist. Der kan i sådanne tilfælde ikke anvises værelse på andet kollegium.

Følgende punkter medfører øjeblikkelig bortvisning

 • Vold eller trusler om vold mod kammarater eller personalet
 • Besiddelse, salg eller brug af narkotiske stoffer på kollegierne. (Der ses bort ved brug i medicinsk øjemed)
 • Tyveri og groft hærværk

Følgende punkter medfører advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning

 • Hærværk (Erstatningspligt)
 • Brug af alkoholiske drikke, såfremt det er til gene for andre beboere samt personalet
 • Besiddelse af skydevåben på værelset / kollegiet
 • Husdyr – hunde, katte m.m.
 • Tilsidesættelse af husordensreglerne. F.eks. hvis man ikke deltager ved fællesmøder eller rengøring

Almene bestemmelser

 • Høj musik må ikke være til gene for andre beboere og der skal være ro senest kl. 22.30 på hverdage, dvs. søndag – torsdag. Børn skal være lagt til ro kl.20.30. På fredag og lørdage skal der være ro på værelserne kl. 01.00
 • Besøgende må under ingen omstændigheder genere beboerne, og skal forlade kollegiet senest kl. 22.30
 • Hver beboer har ret til en gæst i 14 dage pr. skoleophold. Skal man have gæst, meddeles dette til kollegiekontoret
 • Gæster må kun efter forudgående aftale overnatte på kollegiet
 • Fra søndag kl.18.00 og indtil fredag kl.17.00 må der ikke indtages alkoholiske drikke på kollegierne. I samme periode er det ikke tilladt være berusede på kollegierne
 • Der må ikke ryges på kollegieværelserne og i fællesarealerne

Overtrædelse af kollegiereglerne medfører

 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Bortvisning

Kostkollegier med madmødre

7 Kostkollegier har tilknyttet madmødre. Som køber ind, stiller morgenmad frem, laver varm mad i skolens frokostpause. Forbereder aftensmad- og gør rent i fællesområdet.

I weekenderne laver eleverne selv mad.

Udover almene regler

Kostkollegierne er alkoholfrit område.

Det er hver kollegiebeboers pligt at rydde op efter sig.

Hver kollegiebeboer har på skift husvagt. Det er husvagtens ansvar, at køkken og opholdsstuen er ryddeligt.

Overnattende gæster skal meddeles til kollegiekontoret. Det koster kr. 80,- for en gæst at overnatte og spise på Kostkollegiet pr. dag.

Regler

Kollegierne på Campus Kujalleq har særlige regler for elever under 18, sådan at vi passer bedst muligt på disse elever:

Hent reglerne for elever under 18 (åbner i nyt vindue)

På alle kollegierne skal der hver aften fra søndag til torsdag være stille senest kl 23. Fredag og lørdag skal der være ro senest kl. 01.

På kostkollegierne er indtagelse af alkohol forbudt, ligesom eleverne ikke må være synligt berusede på kollegiet.

På de øvrige kollegier kan der indtages øl eller vin fredag og lørdag aften til kl.01. På andre tidspunkter er det forbudt at indtage alkohol. Stærk spiritus er på alle tidspunkter forbudt på kollegierne.

Kollegieinspektøren/pædagogen hjælper med at reglerne overholdes og sørger for, at der er fred og ro på kollegierne.