Koblingsopgaver

Koblingsopgaver

Koblingsopgaver

For at skabe bedst mulig sammenhæng og samspil mellem skoleundervisning og oplæring på lærested arbejdes der i TNI-uddannelsen med koblingsopgaver. Disse opgaver kobler den teoretiske undervisning sammen med arbejdsopgaverne på lærlingens praktiksted.

Koblingsopgaverne udføres af lærlingen på lærestedet.

En koblingsopgaves hovedindhold:

 • Hvad vil skolen anbefale til den ansvarlige på lærestedet
 • Hvad vil skolen anbefale til lærestedet i oplæring af lærlingen i forskellige arbejdsfunktioner
 • Hvad vil skolen anbefale til lærestedet, for at informere lærlingen om virksomheden
 • Lærlingen skal arbejde med mindst et spørgsmål fra hvert fag
 • Forberedende spørgsmål til næste skoleophold
 • Oplæringsperiode i uger
 • Varighed og tidspunkt for næste skoleophold
 • Faktaboks – inddeling af fagspecifikke arbejdsfunktioner

Koblingsopgave-oversigt og download af opgaver (pdf):

Tema og fag for koblingsopgave 2

 • Tema: Min virksomhed, vores service og vore kunder
 • Temaprojekt: Kundeservice
 • Fag: Præsentationsteknik, IT, Dansk og Grønlandsk

Download opgaver 1

Download opgaver 2

Tema og fag for koblingsopgave 3

 • Tema: Virksomheden og lokalsamfundet
 • Temaprojekt: Virksomheden i lokalsamfundet
 • Fag: Salg og service, IT og samfundslære

Download opgaver 3

Tema og fag for koblingsopgave 4

 • Tema: Erhvervslivet og samfundet
 • Temaprojekt: Erhvervslivets indflydelse på samfundet
 • Fag: Miljø og ressourcer, erhvervsøkonomi, dansk og grønlandsk

Download opgaver 4

Tema og fag for koblingsopgave 5 – kontor

 • Tema: Virksomhedsetablering og drift
 • Temaprojekt: Etablering af virksomhed
 • Fag: Iværksætteri, IT og erhvervsøkonomi

Download opgave 5 for kontor

Tema og fag for koblingsopgave 5 – butik

 • Tema: Virksomhedsetablering og drift
 • Temaprojekt: Etablering af virksomhed
 • Fag: Iværksætteri

Download koblingsopgave 5 for butik

Tema og fag for koblingsopgave 6 – kontor

 • Tema: Grønland og resten af verden (internationalisering)
 • Temaprojekt: Markedsanalyse/landeportræt
 • Fag: Kulturforståelse, engelsk, IT og international handel

Download opgave 6 for kontor

Tema og fag for koblingsopgave 6 – butik

 • Tema: Butiks drift
 • Temaprojekt: Analyse af en butik
 • Fag: Købmandskab og visuel markedsføring

Download koblingsopgave 6 for butik