Kurser

Kurser

Målgruppen er ufaglærte, faglærte, folk i arbejde og ledige.

Der ydes tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet, hvis formål er at forbedre og udvikle kursisternes kompetencer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. AMA midler dækker ikke omkostninger i forbindelse med undervisning og undervisningsmateriale, hvilket betyder, at arbejdsgiveren skal dække disse via kursusafgiften. Hvis det kræves, at kursisten skal rejse fra byen, er det arbejdsgiveren der betaler dagpenge samt taxa afregninger. På kursusdagene dækkes al forplejning af AMA-midlerne.

Campus Kujalleq’s kursusafdeling udbyder disse AMA-finansierede kurser:

AMA-24.02 – Lean, Yellow Belt og Green Belt – Qaqortoq 14. – 16. august og 19. – 21. august

PKU-kurser

Kompetenceudviklingskurser for ufaglærte, herunder arbejdsledige.
Målgruppen er alle fastansatte ufaglærte, som skønnes egnede og villige til at modtage et kompetenceløft i henhold til de behov og ønsker, samfundet har. Kurserne afholdes så lokalt som muligt, så omkostningerne til rejse, ophold og forplejning bliver så lave som muligt.
Selvstyret dækker alle omkostninger i forbindelse med undervisning og undervisningsmateriale, hvilket betyder, at arbejdsgiveren ikke skal betale kursusafgift. Endvidere dækker Selvstyret alle omkostninger til rejse, ophold og forplejning. CAK forsøger så vidt muligt at afholde PKU-finansierede kurser lokalt. Aflønning af kursister deles således, at arbejdsgiver afholder den sædvanlige lønudgift, men får refunderet et beløb svarende til 650,00 pr. kursist pr. dag. Såfremt kursisten ikke modtager løn fra arbejdsgiver i kursusperioden kan der ydes kursusgodtgørelse svarende til 650 kr. pr. kursusdag. Hvis kursist er arbejdsløs og modtager arbejdsmarkedsydelse i kursusperioden kan vedkommende ikke modtage kursusgodtgørelse.

Campus Kujalleq’s kursusafdeling udbyder disse PKU-finansierede kurser:

PKU-24.05 – Lederudvikling, modul 1 – 3 efterår 2024

Har du spørgsmål vedr. tilmelding eller andet omkring de kurser Campus Kujalleq udbyder kan du ringe til kursusinspektør Nuka H. Kielsen på Tlf. +299 64 78 88; mobil +299 49 21 38 eller sende en mail på nk@cak.gl