TNI

TNI

TNI

TNI (Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniartitaaneq) er en 4-årig vekseluddannelse, som betyder at man skiftevis er på  lærestedet og på skoleophold i  Brancheskolen. Normalt begynder man pr. 1. August. Der er dog mulighed for at begynde uddannelsen på andre tidspunkter af  året, hvis du og lærestedet er indstillet på det.

Hent dine koblingsopgaver her!

I løbet af de 4 år, er man på  lærestedet i 8 perioder, og på skoleophold i 7 perioder. Skoleopholdene foregår enten på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk eller på Campus Kujalleq i Qaqortoq. Man kan ikke selv vælge hvilken skole man vil gå på. Uddannelsen starter med et  introduktionsforløb. Dette foregår på Den Lokale Erhvervsskole i din hjemby eller nærmeste by. Introduktionsforløbet kører normalt i  begyndelsen af august og varer 2 – 4  uger. Hvis du er butikslærling, vil skoleopholdene 5 – 6 – 7 foregå på Campus Kujalleq i Qaqortoq, da det er den skole der udbyder butiksuddannelsen.

Uddannelsesstruktur

TNI er en 4-årig erhvervsmæssig grunduddannelse.

  • Der veksles mellem praktiske uddannelse på lærestedet og skoleophold.
  • Der er normalt 8 uddannelsesperioder på lærested og 7 skoleophold.
  • Uddannelsen starter med et intro-forløb på lokal erhvervsskole.
  • Der er i alt ca. 130 ugers praktisk uddannelse på lærestedet inkl. ferier og 77 ugers brancheskole-undervisning.
  • Praktisk uddannelse foregår på det lærested, der er skrevet lærlingekontrakt med.
  • Skoleophold foregår på Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq eller Nuuk.

Optagelseskrav

Adgangskrav til TNI-Basisår er Atuarfitsialak 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk, engelsk og regning/matematik eller Folkeskolens afgangsprøve med 7 på FSA og 6 på FSUA (efter de gamle regler) eller FA under Piareersarfik (atuarfitsialak niveau): 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala eller gennemført anerkendt erhvervsuddannelsesintroduktionsforløb AEU med karakteren 7 efter den gamle karakterskala og D efter den nye.

En ansøger kan, hvis ikke ovennævnte krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem Handelsskolernes Centrale Optagelsesudvalg. Ansøgning sker på ansøgningsskema, som kan fås ved henvendelse til den kommunale Majoriaq.

Ansøgeren skal have indgået en lærlingekontrakt med et godkendt lærested senest inden 1. september, når det forventes, at lærlingen starter første skoleophold i oktober samme år.

De første 2 år (SK1-SK4) er skoleuddannelsen fælles for alle TNI-lærlinge. På 3. år (fra SK5) deles i butiks- og kontorlinien, og på 4. år (SK7) (og evt. 5. uddannelsesår)  deles yderligere i de forskellige specialer.

Læs mere om de forskellige skoleophold og placering af fag

Specialeretninger

2 specialer i Grønland

Der er mulighed for mange forskellige specialeretninger.
Der er 2 specialer, der udelukkende foregår i Grønland:

Andre specialer

For andre specialeretninger foregår skoleophold i det sidste år af uddannelsen på Handelsskoler i Danmark:

Butik / Kontor

En uddannelse, hvor du beskæftiger dig med arbejdsopgaver inden for butik, kundeservice og kontor.
Du lærer fx om kundebetjening og lærer it som arbejdsredskab.

TNI-FLEX og TNI-BASIS

TNI-FLEX og TNI-BASIS er særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som du kan læse mere om her:

Fagprøver

Som afslutning på TNI-uddannelsen skal eleven udarbejde en fagprøve.
Eleven beskæftiger med fagprøven de sidste 6 måneder af uddannelsen.
Fagprøven løses som en opgave og beskrives i et projekt.

Koblingsopgaver

Koblingsopgaver er en vigtig del af TNI-uddannelsen. Formålet med disse opgaver er at skabe en stærk forbindelse mellem den teoretiske undervisning på skolen og de praktiske arbejdsopgaver, lærlingen møder på sin praktikplads. Koblingsopgaverne udføres af lærlingen på lærestedet og hjælper med at integrere skoleviden i praksis.

Hent dine koblingsopgaver her!