Ordensregler

For at skolen kan være et rart sted at være, er det nødvendigt at overholde følgende regler og ellers optræde ansvarligt og hensynsfuldt:

 • Man skal møde præcist til undervisningen. Læreren kan udelukke elever, der kommer for sent.
 • Man skal behandle lokaler, møbler og udstyr ordentligt.
 • Klasseværelset efterlades i opryddet stand, så det kan blive gjort rent efter skoletid.
 • Stole og borde sættes på plads efter gruppearbejde o.l.
 • Man må kun ryge udenfor skolen.
 • Man skal rydde op efter sig, når man har spist.
 • Man må ikke spise i timerne.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede og må ikke ligge fremme i timerne.
 • Man må ikke indtages alkohol på skolen, undtagen, når der er givet tilladelse, f.eks. til elevfester.
 • Man må ikke indtage rusmidler.
 • Skolens It-udstyr må kun bruges i overensstemmelse med de regler, der gælder på skolen.
 • Elever med børn skal først have tilladelse fra læreren, hvis de vil have børn med til undervisning.
 • Skolens regler for orden og samvær gælder både på og udenfor skolen, også i elevens fritid i sammenhænge, der kan identificere vedkommende på skolen.
 • Undervisningen starter kl. 8.00 og stopper senest kl. 17.00. En lørdag om måneden efter behov, evt. i midten af måneden, vil blive brugt til undervisning. Hvis man ikke kommer til undervisningen på grund af sygdom eller andet, skal man huske at registrere det i Lectio. Alt fravær er ulovligt fravær.

Hvis du ikke overholder ordensreglerne, kan du blive bortvist fra skolen, og du vil komme til at betale for ting, du har ødelagt.