Ansøgningsfrist 1/3 – 24

Serviceøkonom

Service, Hospitality & Tourism Management

For dig som interesserer dig for nye mennesker og kulturer, som vil opleve verden og være med til at udvikle den grønlandske turisme. Uddannelsen har fokus på Turisme Management og er tilpasset de krav, turisme- og oplevelseserhvervet stiller til deres fremtidige medarbejdere.  Uddannelsen er på akademisk niveau og internationalt godkendt.

Karrieremuligheder

Uddannelsen kan føre til mange stillinger, såsom f.eks. turistchef, destinationsmedarbejder, projektleder, konsulent, markedsføringskoordinator, eller receptionschef. Med denne uddannelse kan du også blive din egen chef.

Studiet

Uddannelsen varer 2½ år med 2 indlagte praktikophold i en selvvalgt virksomhed, samt studieture til relevante destinationer eller som afprøvning af turismeprodukter. Man veksler således mellem teoretisk undervisning og erfaringer fra turismeverden. Undervejs vil der være en række projekter og opgaver, som skal godkendes, suppleret med 4 eksterne eksaminer. Du kommer til at arbejde tværfagligt og skal kunne samarbejde.

Praktikophold

Studerende har mulighed for at finde praktiksted langs kysten eller rundt om i verden. Du kan dermed skabe et netværk af personer, som du kan bruge i den fremadrettede karriere.

Fag

 • Turisme
 • Global kommunikation
 • Organisation og ledelse
 • Strategi og markedsføring
 • Serviceøkonomi
 • Virksomheden og omverdenen
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Bæredygtighed
 • Innovation

Undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Det er vores mål, at al undervisning foregår med udgangspunkt i grønlandske cases og praktiske problemstillinger. Underviserne er professionelle fagfolk med længere videregående uddannelser og med flere års relevant erhvervserfaring fra Grønland og udlandet.

Speciale i Turisme Management

Specialet har følgende fagområder:

 • Introduktion til turisme og rejselivsterminologi. Dette fag giver dig en dybere forståelse for turistbranchens udvikling, turismeproduktet, turismeorganisationerne og branchens samfundsmæssige betydning og struktur.
 • Trends i turismen. Dette fag giver dig kendskab til kundebehandling, reservations- og distributionssystemer, lovgivning, miljøcertifikater samt indretning og sikkerhed.
 • Turisme og jura. Giver dig indblik i love og regler relateret til turistbranchen.
 • Turismeplanlægning og analyse. Dette fag giver dig kendskab til de offentlige myndigheders rolle i turismeudviklingen, de forskellige former for turisme, planlægningsmodeller og den lokale turismes betydning.
 • Bæredygtighed. Giver dig en forståelse for betydningen af bæredygtighedsbegreber i turismeplanlægningen.
 • Marketing og innovation. Gør dig i stand til at udarbejde og tolke analyser vedrørende marketingkanaler og kampagner i turismen samt udviklingen af turismeproduktet og faciliteter.

Uddannelsen til serviceøkonom består dels af en række generelle fag som gælder for alle serviceøkonom-uddannelser i Grønland og Danmark, samt en række specialefag. I Grønland kan du dog i øjeblikket kun vælge specialefaget turisme.

Generelle fag

 • Global Kommunikation. Engelsk, 2 fremmedsprog, kulturforståelse og kunderelationer
 • Organisation og Ledelse. Personaleledelse, organisationsteori, personaleadministration og personaleudvikling
 • Strategi og markedsføring. Strategisk planlægning, markedsføring, innovation og kvalitetssikring
 • Serviceøkonomi. Investering, budgettering, regnskab, kalkulation og optimering
 • Virksomheden og omverdenen. Metode, etik, erhverv og samfund, serviceteori og erhvervsjura
 • Informationsteknologi. Anvendelsesmuligheder.

Boligforhold

Skoleopholdene foregår på Campus Kujalleq i Qaqortoq, hvor du vil blive indkvarteret på kollegiet, hvor du vil få dit eget værelse. Du skal selv stå for madlavning og rengøring.

Studiestøtte

Selve uddannelsen er gratis for grønlandske og danske statsborgere. Hvis du bliver optaget på uddannelsen er du berettiget til uddannelsesstøtte. Læs mere om uddannelsesstøtte på www.usf.gl.

Optagelse

Ansøgning om optagelse skal ske gennem din lokale Majoriaq. Majoriaq giver rådgivning og modtager og registrerer ansøgninger til alle erhvervsuddannelser i Grønland.

Ansøgningsfristen for uddannelsen som serviceøkonom med speciale i turisme og alle andre erhvervsuddannelser i Grønland skal afleveres hos dit lokale Majoriaq inden d. 01. marts.

Søger du efter denne dato, kan du kontakte os direkte, for at høre om der stadig er ledige pladser.

Yderligere oplysninger kan fås hos studievejlederne.

Adgangskrav

Foruden engelsk på niveau C kræver vi et af følgende adgangskrav opfyldt:

 • Erhvervsuddannelse som tjener eller receptionist med enten erhvervsøkonomi C eller matematik C.
 • TNI-uddannelse på butiks- eller kontorlinien med enten erhvervsøkonomi C eller matematik C.
 • Erhvervsuddannelse i detailhandel, i en gros inden for kontor eller gastronomi med enten erhvervsøkonomi C eller matematik C.
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med enten erhvervsøkonomi B eller matematik B.
 • Gymnasial eksamen (GU, HTX og HHX), samt enten erhvervsøkonomi C eller matematik C.
 • Anden relevant uddannelse – såfremt du vurderes egnet af Niuernermik Ilinnniarfik i Qaqortoq.

Studieegnede ansøgere, som mangler det krævede niveau i Erhvervsøkonomi C eller Matematik C skal deltage i et studieforberedende kursus på Campus Kujalleq.

Studieordning SØK 2023 – 2025 – Download Her.