Arktisk Adventure Guide

Ansøgningsfrist: 1/3-2022.

En uddannelse for dig som er interesseret i at arbejde med turister på længerevarende ture i fjeldet med fokus på sikkerhed, viden, formidling, service – og den gode oplevelse.

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med flora og fauna; kulturlandskabet, guideteknik, førstehjælp i fjeldet (Wilderness First Responder), brævandring, engelsk og kulturforståelse.

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops og værkstedsøvelser ”on loction”. Ca. 20 % af undervisningstiden vil – i samarbejde med Maritimskolen være oplæring til Duelighedsbevis for at kunne føre båd til max 12 passagerer.

Der er fokus på, at en færdiguddannede guide kan føre grupper af turister (max 12) fra forskellige kulturer på ture af flere døgns varighed.

Uddannelsen varer ca. ½ år med start i august og afslutning i december. Udover skemalagt undervisning vil du få praktiske øvelser og træning i naturen. De første 2 måneder foregår uddannelsen i Nordgrønland (i år i Ilulissat og Kangerlussuaq) og sidste del i Sydgrønland (Qaqortoq m.m.).

Optagelseskrav:

Adgang til optagelse på uddannelsen til Adventure Guide eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med:

  • En studentereksamen (GU, GUX, HHX, HTX, Stx, eller tilsvarende);
  • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU), i Grønland NI-2;
  • En kort videregående uddannelse (KVU) – Serviceøkonomuddannelsen;
  • Erhvervsuddannelser som TNI o.a.med niveau svarende til niveau C i engelsk.
  • Ansøgere som har gennemført uddannelsen til Arktisk Guide

Uddannelsesinstitutionen kan også optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Uddannelsen er fysisk og psykisk krævende, så derfor kan vi ikke optage ansøgere med fysiske og psykiske handicap.

For at blive optaget skal man have engelsk på mindst niveau C. Det forventes at de studerende kan læse engelske tekster på minimum B2 niveau i Den Europæiske Sprogportfolio. Alle ansøgere, som ikke opfylder de formelle adgangskrav skal bestå en optagelsesprøve, som skal sikre at de kan engelsk på B2-niveau.

Uddannelsen starter i august 2020 og slutter i december 2022.

Kontakt Majoriaq—og søg nu! Ansøgningsfrist: 1. marts 2022.

CAK – Uddannelsesplan for Arktisk Adventureguide 2021

Adventure Guide 2017