Målgruppen er ufaglærte, faglærte, folk i arbejde og ledige.

Der ydes tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet, hvis formål er at forbedre og udvikle kursisternes kompetencer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. AMA midler dækker ikke omkostninger i forbindelse med undervisning og undervisningsmateriale, hvilket betyder, at arbejdsgiveren skal dække disse via kursusafgiften. Hvis det kræves, at kursisten skal rejse fra byen, er det arbejdsgiveren der betaler dagpenge samt taxa afregninger. På kursusdagene dækkes al forplejning af AMA-midlerne.

Campus Kujalleq’s kursusafdeling udbyder disse AMA-finansierede kurser:

AMA-KURSUS – 001 – Grundlæggende Excel – Vinter 2021, Nuuk (se nærmere her)

AMA-KURSUS – 002 – Udvidet Excel – Vinter 2021, Nuuk (se nærmere her)

AMA-KURSUS – 003 – Grundlæggende IT – Efterår 2021, Qaqortoq (se nærmere her)

AMA-KURSUS – 007 – Trofæjagt guide kursus – Vinter 2021, Kangerlussuaq (se nærmere her)

PKU-kurser

Kompetenceudviklingskurser for ufaglærte, herunder arbejdsledige.
Målgruppen er alle fastansatte ufaglærte, som skønnes egnede og villige til at modtage et kompetenceløft i henhold til de behov og ønsker, samfundet har. Kurserne afholdes så lokalt som muligt, så omkostningerne til rejse, ophold og forplejning bliver så lave som muligt.
Selvstyret dækker alle omkostninger i forbindelse med undervisning og undervisningsmateriale, hvilket betyder, at arbejdsgiveren ikke skal betale kursusafgift. Endvidere dækker Selvstyret alle omkostninger til rejse, ophold og forplejning. CAK forsøger så vidt muligt at afholde PKU-finansierede kurser lokalt. Aflønning af kursister deles således, at arbejdsgiver afholder den sædvanlige lønudgift, men får refunderet et beløb svarende til 650,00 pr. kursist pr. dag. Såfremt kursisten ikke modtager løn fra arbejdsgiver i kursusperioden kan der ydes kursusgodtgørelse svarende til 650 kr. pr. kursusdag. Hvis kursist er arbejdsløs og modtager arbejdsmarkedsydelse i kursusperioden kan vedkommende ikke modtage kursusgodtgørelse.
Campus Kujalleq’s kursusafdeling udbyder disse PKU-finansierede kurser:

PKU – 21.01 – Grundlæggende IT – Efterår 2021, Qaqortoq (se nærmere her)

PKU – 21.02 – Grundlæggende IT – Efterår 2021, Nanortalik (se nærmere her)

PKU – 21.03 – Grundlæggende IT – Vinter 2021, Narsaq (se nærmere her)

PKU – 21.04 – Kursus i guideteknik og informationssøgning – Summer 2021, Aasiaat (se nærmere her)

PKU – 21.05 – Grundlæggende IT – Vinter 2021, Qaqortoq (se nærmere her)

PKU – 21.09 – Lederudvikling, modul 1 – 3 – Efterår 2021, Ilulissat (se nærmere her)

PKU – 21.12 – Guidekursus – Vinter 2021, Qaanaaq (se nærmere her)

PKU – 21.13 – Lederudvikling, modul 1 – 3 – Vinter 2021, Qaqortoq (se nærmere her)

PKU – 21.16 – Personlig effektivisering – Vinter 2021, Qaqortoq (se nærmere her)