Kontakt

Campus Kujalleq
Vestervej B 1266
Postbox 516
3920 Qaqortoq
Tlf.: +299 64 23 99 (hverdage fra kl. 07.45-16.00)

cak@cak.gl

 

Fungerende Forstander Stinus Silassen

Tlf: +299 64 78 55; mobil: +299 59 76 80; e-mail: si@cak.gl

Kontorleder Tulla P. Motzfeldt

Tlf: +299 64 78 54; e-mail: tp@cak.gl

Ledende Kollegieinspektør Ivalo Motzfeldt

Tlf: +299 64 13 00; e-mail: im@cak.gl

GUX-Rektor Brian Alarik Johansen

Tlf: +299 64 78 41; mobil: +299 48 59 00 e-mail: bj@cak.gl

Serviceøkonom/Guide – Uddannelseschef Rie Oldenburg

Tlf: +299 64 78 86; mobil: +299 25 95 35; e-mail: ro@cak.gl

KISII (Erhvervspædagogikum) Inspektør Elise Kielsen

Tlf: +299 64 78 90; e-mail: ek@cak.gl

Kursusinspektør Nuka H. Kielsen

Tlf: +299  64 78 88; mobil: +299 492138; e-mail: nk@cak.gl

TNI-Elevservice (hverdage fra kl. 10.00-14.00): Linda Lund

Tlf: +299 647840; e-mail: ll@cak.gl

GUX-elevservice (hverdage fra kl. 08.00-16.00): Esther Petersen

Tlf: +299 64 78 43, e-mail: esp@cak.gl

Kollegiekontoret (hverdage fra kl. 10.00-14.00, dog lukket onsdag)

Tlf: +299 64 13 00

Kollegievagten

Mobil: +299 49 44 99