Kontakt

Campus Kujalleq
Vestervej B 1266
Postbox 516
3920 Qaqortoq
Tlf.: +299 64 23 99 (hverdage fra kl. 07.45-16.00)

cak@cak.gl

 

Forstander Stinus Silassen

Tlf: +299 64 78 55; mobil: +299 59 76 80; e-mail: si@cak.gl

Kontorleder Tulla P. Motzfeldt

Tlf: +299 64 78 54; e-mail: tp@cak.gl

Ledende Kollegieinspektør Jeanette S. Olsen

Tlf: +299 64 13 00; e-mail: jo@cak.gl

Fungerende GUX-Rektor Jonbert Davidsen

Tlf: +299 64 78 41; e-mail: jd@cak.gl

Serviceøkonom/Guide – Uddannelseschef Rie Oldenburg

Tlf: +299 64 78 86; mobil: +299 25 95 35; e-mail: ro@cak.gl

Administrativ inspektor, Campus Kujalleq, Peter Rømer

Tlf: +299 64 78 77; Mobil: +299 49 36 62; e-mail: pr@cak.gl

Pædagogisk leder, GUX, Torben Kure Marker

Tlf: +299 64 13 00; Mobil: +299 29 27 49 e-mail: tm@cak.gl

TR for GL, Henrik H. Andersen

Mobil: +299 28 79 21; e-mail: ha@cak.gl

Kontorleder Tulla P. Motzfeldt

Tlf: +299 64 78 54; e-mail: tp@cak.gl

KISII (Erhvervspædagogikum) Inspektør Elise Kielsen

Tlf: +299 64 78 90; e-mail: ek@cak.gl

Kursusinspektør Nuka H. Kielsen

Tlf: +299  64 78 88; mobil: +299 492138; e-mail: nk@cak.gl

TNI-Elevservice (hverdage fra kl. 10.00-14.00): Linda Lund

Tlf: +299 647840; e-mail: ll@cak.gl

GUX-elevservice (hverdage fra kl. 08.00-16.00): Esther Petersen

Tlf: +299 64 78 43, e-mail: esp@cak.gl

Kollegiekontoret (hverdage fra kl. 10.00-14.00, dog lukket onsdag)

Tlf: +299 64 13 00

Kollegievagten

Mobil: +299 49 44 99