Gymnasia

GUX-mi ilinniarneq ukiuni pingasunik sivisussuseqartarpoq. Ilinniarnertuunngorniat tamarmik klassemi ataatsimi atuartarput, namminerli qinigarisimasat aallaavigalugit atuaqatigiit allanngorarsinnaasarput. linniarnertuunngorniat 260-it missaanniipput atorfillillu 30-it misssaaniillutik. Imminnut ilisarisimalluartarput, sorlermi klassemiinneq sorlermiluunniit  sammisaqarneq apeqqutaatinnagu, nuannersumillu ataatsimoorfeqarneq sammisaqartarnerlu atuarfimmi sutigut tamatigut ammaffiusarpoq.

Ilinniartitaaneq

GUX-mi atuartitaaneq allanngorartuuvoq klasseni ataatsimut sammisaqarneq, eqimattani suleqatigiinneq, immikkut sammisaqarneq, misileraaneq, IT (qarasaasialerineq), allattariarsorneq kiisalu oqaaluttariarsornikkut saqqummiussineq.

1. g-mi ilinniarnertuunngorniat tamarmik kalaallisut, qallunaatut, tuluttut aamma matematikkimi misilinneqartarput, piginnaasatigut killiffigisat takussutissaqarfigiumallugit, arlaatigullu sanngiiffeqarfinni piaartumik ikiorserneqarsinnaanissaat angujumallugu. Ilinniartitaanerup ingerlanerani nammineernerulernissamut, perorsarsimarpalaarnerunissamut kiisalu akisussaassuseqarnermik piumasaqaatit sakkortusiartuaartinneqartarput, GUX-mi ilinniareernerup kingorna ingerlaqqinnissami tamarmik piareersarluarsimanissaat kissaatigineqarmat.

Takkuttarfissat peqanngitsoorfiillu

GUX suliffeqarfiuvoq. Taamaattumik GUX-mi ilinniarnertuunngorniartut tamavimmik ilinniarnissaminnut pisussaaffeqarput, ilinniartitaaneq malinnaaffigissallugu peqanngiffiillu nalunaarsorneqartarlutik. Taanna atuuppoq takkuttarnermut aammalu allattariarsornermut. Mianersoqqussummik pisimatilluni atuarnermut malinnaalinngikkaanni ilinniarnertuunngorniarfimmiit anisitaasoqarsinnaavoq.

Nal. 8:00 atuartitsine q aallartittarpoq kingusinnerpaamillu nal. 17:00 unittarluni. Pisariaqartitsineq naapertorlugu qaammammut ataaseriarluni arfinngornermi, qaammatip qeqqata missaani atuartitsineq ingerlanneqarsinnaasarpoq. Napparsimagaanni allanilluuniit peqquteqarluni atuariarsinnaangikkaani Lectiokkut nalunaaruteqarnissaq eqqaamaneqartassaaq. Peqanngitsoornerit tamarmik peqquteqarani peqanngitsoornertut nalunaarsorneqartarput.

Ilinniagassat

GUX-mi ilinniarneq pissanganartuuvoq piumaffiginninnerlu annertulluni. Sapaatip akunneranut nal.ak. 30-35-it atuarfiusarput. Saniatigut aamma ullut tamaasa nal.ak. arlallit ilinniagassaleriffiusarlutik, angusassat pitsaasumik anguniaraanni. Taamaattumik pingaartuuvoq pitsaasumik suleriaaseqarnissaq, ullut tamaasa ilinniagassalerisarnissaq allattarissanilu suliakkiisutit tamaasa tunniuttarnissaat.

Ilinniakkerinissamut ikiortinnissaq periarfissaqarpoq, tamannalu ilinniarnertuunngorniartumiit ilinniarnertuunngorniamut neqeroorutaavoq.

Neqeroorutinik atorluaanissaq neriuutigaarput.

Elevrådi

Elevrådi tassaavoq GUX-mi ilinniarnertuunngorniartut ulluinnarni atuarfimmi sunniuteqaqataanissamut periarfissaat. Ukiut arlallit qaanngiupput Elevrådi aalajangiimmat, ukiumut ataaseriarluni ulloq atuarfiusoq ataaseq ilinniartut tamarmiullutik timersorfigisassagaat. Lærerrådemut siunnersuutinik oqallinnermilu peqataatitaqarsinnaatitaalluni.

Elevrådimi ilaasortaapput klasseni assigiinngitsuni ilinniarnertuunngorniartuusut, taakkununngalu siunnersuutit apeqqutillu pillugit saaffiginnittoqarsinnaalluni.

Angajoqqaanut attaveqarneq

GUX-mi ilinniarnertuunngorniartut amerlanersaat kollegiani najugaqarput angerlarsimaffitsik qimallugu, taamaattumillu uagutsinnut pingaaruteqarluinnarpoq angajoqqaanik qanimut attaveqartarnissaq.

Angajoqqaat Qaqortumiittut ukiut tamaasa januarimi ataatsimiigiaqquneqartarput. Angajoqqaat illoqarfinni allamiittut siunnersuisartunik oqaloqatiginnissinnaapput, januarimi angalanerannut atatillugu, angajoqqaalli tamarmik tikilluaqquneqarput GUX-mut kollegianulluunniit ornigunnissaat, soorunami aamma sukkulluunniit GUX-mut attaveqarsinnaapput apeqqutissaqassagaluarunik.

Ukiumut pingasoriarluta karakterinik angajoqqaanut nassiussuisarpugut, tassanilu angajoqqaat nalunaarfigineqartarput, allakkatigut mianersoqqussummik tunniussisoqarsimanersoq imaluunniit allat pillugit nalunaarfigineqartarlutik.

Ilinniarnertuunngorniartulli 18-it sinnerlugit ukiullit namminneq aalajangersinnaavaat, atuarfimmiit angajoqqaanut paasissutissiisoqartassanersoq.

Soraarummeerneq

Soraarummeernerit maajip aallartinneraniit juunip naalernerata tungaanut nalinginnaasumik ingerlanneqartarput. 1.g-mili fagi kulturimut tungasoq juullertinnagu inaarutaasumik soraarummeerfigineqassaaq.

1.g-mi, 2.g-mi aamma 3.g-mi inaarutaasumik soraarummeertoqartarpoq.

3.g-tunut GUX-mi soraarummeerutaasussat katillugit 10-put oqaluttariarsornermik allattariarsornermillu imaqartut, saniatigullu aamma allattariarsorluni annertuumik suliarineqartartoq ataaseq ilaavoq.

Ukiup ingerlanerani angusat agguaqatigiissillugit soraarummeernermi katinneqartarput, soraarummeernertaqanngitsumik sammisimasanut ilaatinneqartarneri pissutigalugit. Naliginnaasumik ilinniartut ukiumut pingasoriarlutik karakterilerneqartarput.

Ilinniartunut karakterileriaaseq taaneqartartoq GGS (Greenlandic Grading System) atorlugu nalilerneqartarput, taannalu 7-nik assigiinngitsunik nalileriaasiuvoq.

Nammineq ilinniartuuneq

Ilinniarfimmiit anisitaagaluaruit, nammineerlutit ilinniarnivit ingerlannissaanut periarfissaqarputit. Nammineq ilinniartunngussagaluaruit atuartitsinermi malinnaaqataasinnaajunnaassaatit, ilinniartut ineqarfianiik anisitaassaatit, ilinniartuunersiutinik pisarunnaassaatit, ukiumoortunik karakterinik pisarunnaassaatit, taamaallaat soraarummeersinnaassaatit kiisalu faagini  atuartitsiffiusuni tamani soraarummiissaatit. Nammineerluni ilinniartoq atuartitsiffiusuni 12-13-ini soraarummeerfeqassaaq. Naliginnaasumik ilinniartoq arfineq marloriaannarluni soraarummiissaaq.

Siunissami periarfissarissaarneq

Piginnaaneqarluaraanni atuarusullunilu, inuussutissarsiutini inuiaqatigiinnilu pissutsinut malinnaalluarluni qaffasissumik ilinniaqqinnissamut periarfissat amerlassapput. Nammineersinnaaneq, akisussaassuseqarnerlu ilinniagarlu atorluarneqarsinnaasoq pigiliullugit, ilinniaqqinnissamut piukkunnarnerussaaq, siunissamullu ilinniaqqinnissamut suliffittaarnissamullu periarfissarissaanerussalluni.

Oqaatsinut, aningaasaqarnermut, inatsisilerinermut imaluunniit qarasaasialerinermut tunngasunik imaluunniit ilinniarfinni qaffasinnerusuni ilinniarusuttoq HHX-mi soraarummeersimanini iluaqutigissavaa. Kisianni aamma Ilisimatusarfik aamma Ilinniarfissuaq imaluunniit tusagassiortunngorniarfik ilinniaqinnissamut periarfissaalluarput.

Qaffasinnerusumik ilinniarfiit tunaartarinngikkaanni, Nunatsinni suliffiit anginerit aningaaseriviit atorfiniffigineqarsinnaapput. Soorlu RAL, Tele Greenland allallu eqqaaneqarsinnaapput.

Aningaasaqarneq

GUX-mi ilinniarnertuunngorniat tamarmik ilinniagaqarnersiuteqalertarput ulloq atualerfiusumiit, atuarunnaarnissaq tikillugu – aamma aasaanerani atuanngiffimmi.

Ilinniarnertuunngorniat 18-it inorlugit ukiullit:

Qaammammut kr. 2.100,- ilinniagaqarnersiutisisarput. Kollegiani najugallit ineqarnermut nerisaqarnermullu akiliineq ajorput. Kollegiani najugallit imminnullu nerisaqarnermut isumagisut qaammammut kr. 1.500,-nik taperneqartarput.

Ilinniarnertuunngorniartut 18-nit sinnerlugit ukiullit:

Qaammammut kr. 4.500,- ilinniagaqarnersiutisisarput. Kollegiani najugallit qaammammut kr. 850,-nik inigisamut ilanngaatitittarput. Ilinniartut kollegiani nerisaqarfiusuni inillit qaammammut kr. 1.500,-nik nerisaqarnermut ilanngaatitittarput.

Ilinniarnertuunngorniartut meerallit kr. 1.000,-nik meeqqamut ataatsimut taperneqartarput.

GUX-mi ilinniarnertuunngorniartut nunatsinni illoqarfimmit allameersut tamarmik ukiumut ataasiarlutik angalanissaminnut akiliunneqartarput atuanngiffeqarnerup nalaani, angajoqqaamik najugaannut.

Kalaallit Nunaanni qinnuteqarnermut atatillugu najugarisaq, atuarfimmi naammassinermi angerlarsimaffiusassaaq.

Ilisareqatigiisitsiniarnerit

Ukiup ilinniarfiusup aallartinnerani 1.g tamarmik imminnut sukkasuumik sungiutipallanniassammata ilisareqatigiissitsiniarnerit ingerlanneqartarput pilersaarusiornermilu suleriaatsinut tunngasunik sulisinneqartarlutik.

Ilisareqatigiissitsiniarneq ilinniarnertuunngorniartunut nutaanut GUX-mi pissutsinik suleriaatsinillu annerusumik ilisarititsineruvoq.

Takusassarsiornerit

Ilisarititsinerit saniatigut sammisat aaliangersimasut tunngavigalugit takusassarsiortoqartarpoq. Oqaluffitoqqamut Igalikumiittumukartoqarsinnaavoq imaluunniit nunalerinermut misileraavimmut Upernaviarsummukartoqarsinnaalluni. Assersuutitut aamma taaneqarsinnaavoq april 2008-mi uumassusilerinermik sammisallit silaannaap allanngoriartornera pillugu Narsami ataatsimiinnermut ilaapput, marts 2009-milu aamma Narsami peqataasoqarpoq avatanngiisit pillugit politikki aatsitassarsiornerlu pillugit ataatsimeersuarnermi.

Naappeqatigiilaartarneq

Naappeqatigiilaartarneq atorneqartarpoq paasissutissanik ingerlateqqiinissamut ilinniarnertuunngorniartunut aammalu ilinniartitsisunut, siunissami qanittumi pisussanik paasissutissiinermik.

GUX Ammasoq aamma ataatsimoorluni ilinniarnerit

Ukiup ilinniarfiusup ingerlanerani ataatsimoorussamik ilinniartitsissutinik aaqqissuisoqartarpoq, ilinniarnertuunngorniartut tamarmiusut isaariarsuarmi katersuuffigisaannik. Eqqumiitsuliortut assigiinngitsut, politikerit oqalugiariartulluunniit sammineqartarput. Ukiakkut aamma GUX ammasoq unnukkut ingerlanneqartarpoq, tassanilu ilinniarnertuunngorniartut Qaqortumilu najugallit akeqanngitsumik qaaqquneqartarput sammisat assigiinngitsut pillugit. Atuarfimmi ilinniartitsisut aamma inuit avataaneersut, oqalugiarnissat taamaattut aaqqisuuttarpaat.

Kajumissuseq naapertorlugu ilinniartitaaneq

Ilinniarnertuunngorniartut arlallit atuarnerup avataatigut kajumissuseq aallaaviglugu assigiinngitsunik sammisaqartarput. Assersuutigalugu nipilersorneq, nipilersortartoqatigiiliorluni sammisarpaat, nalliuttorsiornerni aammalu upernaakkut tusarnaartitsinermi saqqummiussinnaasaminnik.

Timersortoqarsinnaavoq, aasakkut masannaveeqqusersukkanik atallaarsuarnik atortoqarsinnaalluni, qajarissat imaluunniit qaannat atorneqarsinnaallutik Tasersuarmi sukisaarsaarutitut.

Ukiukkut sisoraatit sukuutsillu atorneqarsinnaapput. Aamma Eqqumiitsuliornermik ilinniartitsisoqarsinnaavoq atuartullu titartaanermik, qalipaanermik, marraliornermillu il.il. sammisaqartillugit.

Paasisassarsiorluni angalaneq – takusassarsiornerlu 3.g-mi

Ilinniarnertuunngorniat 1.g-miit aningaasanik toqqorterillutik aallartittarput. 2.g-mi Ilinniarnertuunngorniat ilinniartitsisullu angalaqatigisassat aningaasanik katersuillutik suliniuteqalersarput, soorlu bingortitsillutik, nuannataartitsillutik, meeqqat ulluannik aaqqissuillutik, pikueerniarfiliorlutik, eqquiniaasitsillutik il.il. Saniatigut 2.g-rtut atuarfiup kioskia ingerlatarisarpaat.

Sapinngisaq naapertorlugu 3.g-mi paasiniaalluni angalanissaq anguniarneqassaaq. Angalasussat ukiaanerani angalasarnerat nalinginnaasuuvoq. 3.g-mi angalanerup siunertaa atuartitsinermi fagini assigiinngitsuni akulerunneqartarnissaa piumasaqaataavoq.