Den sproglig/humanistiske studieretning

Studieretningen giver mulighed for engelsk A og dækker også det samfundsfaglige studieretningsområde

Uddannelsesnummer 110073

For dig, som er interesseret i kommunikation, mennesker og samfund. Du kan lide at lære sprog og er nysgerrig efter at vide mere om andre kulturer. Du får mulighed for at træne og udvikle dine sprogfærdigheder, og du stifter bekendtskab med kultur, hverdagsliv, litteratur, musik og samfundsforhold inden for andre kulturer.

Du er interesseret i grønlandske og internationale samfundsforhold i en globaliseret verden og har planer om at tage en uddannelse indenfor natur- eller samfundsvidenskaberne.

Du får mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger af sociologisk, politisk, økonomisk, ressource- og miljømæssig karakter.

Retter sig mod lange og mellemlange uddannelser i Grønland og Danmark med fokus på sprog, samfundsvidenskab og humanistiske fag. Der er mulighed for at tage engelsk på A-niveau som valgfag.

Eksempler på forløb og emner:

  • Europa – drøm eller mareridt for nordafrikanske indvandrere
  • den engelske fodboldkultur
  • London – kulturmøder og Kulturkonflikter
  • stridigheder om suveræniteten ved Nordpolen
  • magtpolitik i Grønland og resten af verden
  • økonomisk og social ulighed

Links