Gymnasiale uddannelser

Den gymnasiale uddannelse, GUX, er en boglig ungdomsuddannelse, der varer 3 år. Uddannelsen giver mulighed for adgang til videregående uddannelser i og uden for Grønland.

Alle elever hører til i en stamklasse, men går også på andre hold i forbindelse med tilvalgsfag. Der er omkring 260 elever og cirka 30 ansatte. Alle kender hinanden, uanset hvilken klasse de går i, eller hvad de laver, så vi har et godt sammenhold og et hyggeligt og åbent miljø på skolen.