Vejledning i forbindelse med de dage, hvor studenter springer ud og får huer på

Under nugældende COVID-19 regler på CAK lukkes der ikke fremmede ind i vores skolebygninger.

Familie og venner der vil være med til at sætte hue på studenter, må derfor gøre dette i området omkring flagstangen.

I tilfælde af ekstremt dårligt vejr, afgørelsen træffes af rektor, kan højest 2-4 familiegrupper lukkes ind ad gangen. Der skal efterses, at der sprittes hænder af ved indgangen og 2-meters anbefalingen så vidt muligt overholdes.

Kommer man tidligt til skolen kan lokalerne på niveau 0 bruges som venterum, dog max 1 familie i hvert lokale.

Herefter kan den en familiegruppe opholde sig i området ved Aka Høeghs ”grønne plante” i aulaens, en anden ved højbordene ved elevkiosken ca. 5 minutter før den pågældende dimittend kommer ud fra eksamenslokalet.

 

Plan for dimissionsdagen fredag d. 26. juni

Der opstilles talerstol som sædvanlig, med mikrofon etc. Der opstilles stole til dimittenderne i aulaen med passende mellemrum.

Selve dimissionen streames via Facebook. Forud har dimittenderne fået et link til Zoom, der kan videresendes til (KUN) familie og venner. GUX opretter et Zoom-møde med plads til 300 på PL’s Zoom-konto, der midlertidigt opgraderes til næste niveau. Dette Zoom-møde vises på storskærmen i aulaen.

09:50                Alle dimittender er samlet i niveau 0, sorteret efter højde og køn.

10:00                Indmarch til aulaen med pigerne først, og de reserverede stole fyldes op forfra.

Herefter traditionelt dimissionsprogram med taler overrækkelse af beviser og roser (?), diverse præmier, fællessange etc. (mere detaljeret program følger senere)

Som udgangspunkt er alle Zoom-deltagerne mutet, men på tidspunkter, hvor der skal klappes, råbes hurra eller synges fællessange, un-mutes disse. Kræver en Zoomer.

11:00                Ca. kl. 11:00, måske lidt mere, er selve dimissionen afsluttet.  Undervejs er der blevet forberedt en ”mini-buffet” med et eller andet lækkert, hapse-hapse spise og en sodavand pr dimittend og medarbejder + måske 1-2 officielle gæster udefra. Anretningen skal være således, at man med korrekt afstand kan gå hen til buffet-stedet og tage ”et sæt” uden at røre ved andet.

11:30                Sideløbende med ”buffeten” skal der tages corona-klasse-billeder, det skal lige regnes ud.

 

12:00                Dimittenderne former uden for GUX-bygningen en lang kæde, hvor de IKKE holder hænder, men i stedet et stykke snor i mellem hver dimittend (som holdes i hånden). Snoren bør minimum sikre en afstand på 1 meter. Derfra kan der så gås ned til torvet, synges og danses omkring springevandet, hvor der konstant skal være opmærksomhed på, at afstand overholdes.

 

Dimissionsfest

Med de nugældende påbud har skolen desværre ikke mulighed for at arrangere den sædvanlige dimissionsfest for dimittender, forældre/pårørende og ansatte. (STORT ØV) Lige nu er der to grunde hertil; 1) CAK-arbejdsgruppen vedrørende COVID-19 fastholder fortsat, at der ikke er adgang for udefra kommende i skolebygningerne. 2) anbefalingen om forsamlinger på maksimalt 100 personer er fortsat gældende.

Vi vil derfor opfordre til, at 3. g’erne klassevis, eller hvordan de nu ønsker det selv arrangerer mindre fester på forskellige lokaliteter rundt omkring i Qaqortoq. Skolen vil dog gerne orienteres om, hvor disse fester afholdes så ledelse og medarbejdere eventuelt kan komme på et kort besøg de pågældende steder.

Skolen giver et tilskud på 200 kr. pr dimittend til disse fester.

Categories: Nyheder