Arbejdsgruppen der på CAK håndterer beredskabet består af forstander, rektor, uddannelseschefer, kontorleder samt ledende kollegieinspektør. (Eller disses stedfortrædere ved forfald.)

  • Der er således i løbet af de første dage i uge 11 givet mundtlig orientering til alle elever og ansatte om forholdsregler og hygiejnetiltag med henblik på at mindske risikoen for smittespredning. I skolebygninger og kollegier er der ophængt plakater og billeder der illustrerer korrekt adfærd og omgang med andre.
  • Udover mundtlige orienteringer sendes der fremover meddelelser, og opdateringer via email, skoleintrasystemet Lectio, Facebook og CAK’s hjemmeside. Disse sendes både fælles til alle og afdelingsbaseret alt efter indhold og relevans.
  • Arbejdsgruppen mødes fremover alle hverdage kl. 09:00 til gensidig orientering, opdatering og justering af eventuelle tiltag efterhånden som situationen udvikler sig. Kollegieadministrationen holder indtil videre møde alle hverdage kl. 13.00 for at følge op på situationens udvikling. Endelig henviser arbejdsgruppen til de løbende anbefalinger der udsendes fra Grønlands Selvstyre, IKIN samt landslægeembedet på nun.gl
  • Frem til udgangen af marts måned aflyses alle former for arrangementer, samlinger, fælles lærerspisninger, kurser, klassefester og lignende. 1. april vurderer arbejdsgruppen om der kan åbnes op for arrangementer, eller om disse fortsat skal være aflyste.
  • Undervisning gennemføres som tidligere nævnt i henhold til planer og skemaer under iagttagelse af alle forholdsregler. Elever og ansatte skal altså møde normalt til al undervisning, medmindre der kommer påbud om andet.
  • Oplever man som ansat at se en elev med symptomer på smitte, skal denne elev sendes hjem og opfordres til telefonisk at kontakte sundhedsvæsenet i henhold til gældende anbefalinger.
  • Skulle det blive aktuelt at ”lukke” skolen ned vil vi forsøge at opretholde en digital baseret undervisning, med hensyntagen til de teknologiske begrænsninger og udfordringer det nu må indebære for såvel undervisere som elever.

 

Campus Kujalleq – Qaqortoq 13/02/2020

Categories: Nyheder