Værd at vide

Campus Kujalleq

Campus Kujalleq er en fusion mellem Niuernermik Ilinniarfik – Grønlands Handelsskole og Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik – Sydgrønlands Gymnasium. Niuernermik Ilinniarfik i Qaqortoq blev etableret i 1983 og som en afdeling under Handelsskolen i Nuuk i en gammel fredet bygning fra 1907, som oprindelig var sygehus. Et par år senere blev Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik etableret. De to skoler fusionerede 1. august 2013.

Vi har gode fysiske rammer, hvor hver lærer har sin egen arbejdsplads: skrivebord, pc med fri internetadgang og telefon. Til skolen er knyttet kollegier med plads til ca. 365 beboere. Campus Kujalleq er en selvstændig institution under Grønlands Selvstyre.

Natur og kultur er anderledes

Mange ting ligner umiddelbart hinanden i Danmark og Grønland – 275 års dansk indflydelse i Grønland er ikke gået sporløst henover samfundet – men der er måske flere forskelle end ligheder.

I Danmark hegner man naturen ind i haver og marker – det ”vildeste” er en tur i skoven eller til havet. Naturen er et pænt og velordnet element i et pænt og velordnet samfund! I Grønland er naturen – vild og stor – lige uden for din dørtærskel. Naturen sætter dagsordenen heroppe – den kan ikke kontrolleres eller hegnes ind. Der er intet vejnet mellem byerne – transporten foregår med fly, helikopter eller skib – og vejret vælter ofte fartplanerne.

I Sydgrønland er der ret frodigt. Væksterne bliver normalt ikke høje – enkelte steder findes småtræer, som når mere end mandshøjde. Ellers er det fjeldene og havet, som dominerer. I byerne er de farverige huse spredt på fjeldet. Her i Sydgrønland (i folkemunde: ”Banankysten”) gør folk meget for at få blomster og buske til at trives omkring husene i små haver.

Der er fælles ejendomsret til jorden og man kan færdes frit overalt.Vejnettet i byerne er beskedent; der findes normalt ikke fortove eller fodgængerfelter. Kun i hovedstaden Nuuk findes lysregulerede vejkryds!

Klimaet

Klimaet er gennemsnitligt koldere end i Danmark og luftfugtigheden er lavere. Sydgrønland ligger på højde med Bergen i Norge, men har lidt koldere klima på grund af Indlandsisen. Vintertemperaturerne ligger rimeligt konstant under frysepunktet, men sjældent under –10; sommertemperaturerne ligner april/maj måned i Danmark og kan godt ind i mellem komme over 20. Vi får vi ikke så meget nedbør som i Danmark – sommeren behøver normalt ikke tilbringes i gummistøvler og regnfrakke – til gengæld er et myggenet en god ting. Det er mørkere om vinteren og lysere om sommeren, end det kendes fra Danmark, men vi har ikke decideret mørketid eller midnatssol. Der er en tidsforskel på 4 timer til Danmark (Vi sover 4 timer længere om morgenen).

Sproget

Hovedsproget er grønlandsk, som har en række dialekter, der kan være ret forskellige. En forholdsvis stor del af befolkningen taler også dansk – mere eller mindre godt – men mange – især ældre – taler kun grønlandsk. Medier o.l. er normalt dobbeltsprogede. En TV-avis fra Danmark sendes dagligt. I uddannelsessystemet er det også nødvendigt for eleverne at kunne bruge begge sprog, da en del af undervisningen foregår på dansk. Qaqortoq – Julianehåb Centerby i Sydgrønland med ca. 3.200 indbyggere.

Institutioner

Vi har handelsskole, gymnasium, højskole (tilhører den grønlandske fagbevægelse) og en ret stor folkeskole. Der findes et sygehus, der normalt er bemandet med 3 læger plus det nødvendige personale til at klare 20-30 sengepladser, og vi har en rimeligt velfungerende tandklinik med 1-2 tandlæger.

Kulturlivet

Kulturlivet i byen er ret spændende; nogle af Grønlands meste anerkendte kunstnere bor her, f.eks. Aka Høegh, og der er jævnligt arrangementer i form af udstillinger, koncerter o.a. I forbindelse med Grønlands nationaldag 21. juni, afholdes hvert år en kulturuge med kunstnere fra bl. a. hele Norden – her er der musik, sang og mange andre aktiviteter. Billedhuggere arbejder samtidig på nye kunstværker til det interessante projekt ”Sten og Menneske”, hvor man arbejder direkte i det faste fjeld, og som præger bybilledet med kunst i dagligdagen. Her er et museum og man er i gang med at opbygge et telemuseum.

Erhverv

Vi har en fiskefabrik, et mindre skibsværft, som også fremstiller mindre fiskerbåde i glasfiber, og her er et garveri – Great Greenland – som laver nogle meget flotte sælskindspelse. I øvrigt ernærer befolkningen sig mest ved handel, service og administration samt en hel del fiskeri og fangst. Nær Qaqortoq ligger der også en del fåreholdersteder, som løfter arven fra nordbotiden og driver landbrug under barske vilkår.

Sport

Qaqortoq er en aktiv sportsby, og den lokale storklub K33 har f.eks. flere gange været grønlandsmestre i fodbold. Udover fodbold er der gode muligheder for at dyrke håndbold, badminton, volleybold og skiløb – især langrend. Ellers præges fritiden af de muligheder, som den storslåede natur giver: vandreture, sejlture, fiskeri og jagt.