PKU-23.09 Grundlæggende IT

Nanortalik 9. – 11. maj 2023

(grønlandsksproget kursus)

 

(Tilmeldingsfrist 11. april 2023)

 

Kurset hjælper dig til at blive mere fortrolig i dit arbejde med computere. Vi gennemgår alt lige fra grundlæggende viden om brug af drev og en mus’ funktioner til kendskab til Word og email.

Indhold

Outlook:

  • Lær, hvordan du bruger Outlook professionelt i dit arbejde
  • Få styr på indstillingerne, brugertilpasningen og organisering af mails, så du kan arbejde mest effektivt
  • Få praktisk erfaring med at arbejde med Outlooks grundlæggende funktioner, herunder e-mails, kalender og kontaktpersoner

Styresystem – Windows:

  • Pc’ens forskellige drev
  • Mus, tastatur og styresystem
  • Styr på dine dokumenter, herunder anvendelse af mapper

Word

  • Indskrivning, formatering og redigering af tekster

Deltagere

Kurset henvender sig primært til personer, der ikke har nogen eller meget lidt kendskab til IT. Kurset er for borgere i Nanortalik. Det er gratis at deltage. Ufaglærte har fortrinsret.

Kursusform

Instruktør-undervisning med masser af øvelser til alle områder.

Kursustidspunkter og steder:

Kurset foregår i Alummiu 9. – 11. maj 2023 kl. 8.30 – 16.

 

Tilmeldingsfrist

  1. april 2023. Tryk her for Tilmelde.

 

Kursusgodtgørelse

Deltagere som ikke har uddannelsesmæssig baggrund kan få kursusgodtgørelse.

Deltagere med uddannelse kan deltage gratis, men kan ikke modtage kursusgodtgørelse.

Arbejdsgivere / deltagere med arbejde

Hvis kursusdeltager har arbejde, når der indkaldes til kursus, anmoder Campus Kujalleq om at arbejdsgiver udbetaler den sædvanlige løn til kursisten i kursusperioden.

Arbejdsgiver bedes fremsende en regning til skolen når kursus er færdiggjort. Vi skal samtidig orientere arbejdsgiver om, at der kan ske fradrag i kursusgodtgørelsen, såfremt kursisten har haft forsømmelser under kurset.  Hvis deltager ikke får løn under kurset fra arbejdsgiver, kan der gives kursusgodtgørelse.

Majoriaq / deltagere uden arbejde

Kommunerne kan agere ”arbejdsgivere” for arbejdsledige. Campus Kujalleq vil således udbetale kursusgodtgørelsen til kommunen. Det betyder at kursisten ikke får kursusgodtgørelsen udbetalt direkte fra Campus Kujalleq, men fra kommunen. Campus Kujalleq og kommunen mellemregner beløbet.

Udbetaling af kursusgodtgørelse sker efter en 14-dages termin.

Hvis en kursist oppebærer arbejdsmarkedsydelse under kurset, skal der ikke ydes kursusgodtgørelse.

Deltagere som er fiskere / fangere (uden CVR-nummer) får også udbetalt kursusgodtgørelse via kommunen.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales som B-indkomst. Det er derfor kursistens eget ansvar, at betale skat af beløbet.

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales når vedkommende har sendt faktura til Campus Kujalleq.

Kursusgodtgørelsens størrelse

Pr. juni 2019:

  • For ufaglærte deltagere fra 25 år: 650 kr. pr. kursusdag.
  • For ufaglærte deltagere fra 18 – 24. år: 211,50 kr. pr. kursusdag.