Hospitality / Service

Nuuk 22. – 23. august 2022

(Grønlandsk – og dansksproget kursus)

(Ansøgningsfrist 15. august 2022)

Indhold:

  • Hospitality
  • Arbejdsetik (på arbejdspladsen / med kolleger)
  • Optimisme
  • Intellektuelt nysgerrighed
  • Empati
  • Personlig integritet

Hvem kan deltage

Borgere som bor i Nuuk. Ufaglærte har fortrinsret. Såfremt der er plads, er faglærte velkomne.

Kursusgebyr

Det er gratis at deltage.

Kursustidspunkter og steder:

Kurset foregår i Hotel Hans Egede 22. + 23. august 2022 kl. 8.00 – 16.00.

Ansøgningsfrist

15. august 2022

Tilmeld dig her.

Kursusgodtgørelse

Deltagere som ikke har uddannelsesmæssig baggrund kan få kursusgodtgørelse.

Deltagere med uddannelse kan deltage gratis, men kan ikke modtage kursusgodtgørelse.

Arbejdsgivere / deltagere med arbejde

Hvis kursusdeltager har arbejde, når der indkaldes til kursus, anmoder Campus Kujalleq om at arbejdsgiver udbetaler den sædvanlige løn til kursisten i kursusperioden.

Arbejdsgiver bedes fremsende en regning til skolen når kursus er færdiggjort. Vi skal samtidig orientere arbejdsgiver om, at der kan ske fradrag i kursusgodtgørelsen, såfremt kursisten har haft forsømmelser under kurset.  Hvis deltager ikke får løn under kurset fra arbejdsgiver, kan der gives kursusgodtgørelse.

Majoriaq / deltagere uden arbejde

Kommunerne kan agere ”arbejdsgivere” for arbejdsledige. Campus Kujalleq vil således udbetale kursusgodtgørelsen til kommunen. Det betyder at kursisten ikke får kursusgodtgørelsen udbetalt direkte fra Campus Kujalleq, men fra kommunen. Campus Kujalleq og kommunen mellemregner beløbet.

Udbetaling af kursusgodtgørelse sker efter en 14-dages termin.

Hvis en kursist oppebærer arbejdsmarkedsydelse under kurset, skal der ikke ydes kursusgodtgørelse.

Deltagere som er fiskere / fangere (uden CVR-nummer) får også udbetalt kursusgodtgørelse via kommunen.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales som B-indkomst. Det er derfor kursistens eget ansvar, at betale skat af beløbet.

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales når vedkommende har sendt faktura til Campus Kujalleq.

Kursusgodtgørelsens størrelse

Pr. juni 2019:

  • For ufaglærte deltagere fra 25 år: 650 kr. pr. kursusdag.
  • For ufaglærte deltagere fra 18 – 24. år: 211,50 kr. pr. kursusdag.