AFLYST – AFLYST – AFLYST

PKU-22.02 – Guidekursus: Hundeslædeturisme

(for borgere i Avannaata Kommunia)

Ilulissat, 25. – 30. april 2022

Indhold

 • En god guidetur: Intro og præsentation
 • Turens indhold – lokal viden, brug dine egne erfaringer
 • Den underholdende og afvekslende tur
 • De lange linier: Qimmeq-projektet; brug af egne hunde og slæder gennem tusinde af år
 • Hvordan fortæller man med forskellige virkemidler indendørs og udendørs, især kropssprog
 • Forståelse for kundernes kultur
 • Service og kundebetjening

Informationssøgning

Feltarbejde, litteratur og personlige erfaringer, fortidsminder, levende kultur.

Kursusform:

Holdundervisning, workshops, ”on location” øvelser og mindre projektopgaver.

Sprog:

Grønlandsk og dansk. Mulighed for øvelser på engelsk.

Kursusinstruktører

 • Aannguaq Jeremiassen, Qasigiannguit Tourism & Charter; Rie Oldenburg, Campus Kujalleq

Adgangskrav:

Kursusansøgerne skal have en stærkt interesse i at arbejde med turister og være motiverede til at lære.

For deltagere som er fra Avannaata Kommunia, men fra andre byer end Ilulissat, dækkes rejse- og opholdsudgufter over PKU-midler.

Tilmeldingsfrist

 1. marts 2022 via vores hjemmeside indsend ansøgning via denne link

Kursusgodtgørelse

Deltagere som ikke har uddannelsesmæssig baggrund kan få kursusgodtgørelse.

Deltagere med uddannelse kan deltage gratis, men kan ikke modtage kursusgodtgørelse.

Arbejdsgivere / deltagere med arbejde

Hvis kursusdeltager har arbejde, når der indkaldes til kursus, anmoder Campus Kujalleq om at arbejdsgiver udbetaler den sædvanlige løn til kursisten i kursusperioden.

Arbejdsgiver bedes fremsende en regning til skolen når kursus er færdiggjort. Vi skal samtidig orientere arbejdsgiver om, at der kan ske fradrag i kursusgodtgørelsen, såfremt kursisten har haft forsømmelser under kurset.  Hvis deltager ikke får løn under kurset fra arbejdsgiver, kan der gives kursusgodtgørelse.

Majoriaq / deltagere uden arbejde

Kommunerne kan agere ”arbejdsgivere” for arbejdsledige. Campus Kujalleq vil således udbetale kursusgodtgørelsen til kommunen. Det betyder at kursisten ikke får kursusgodtgørelsen udbetalt direkte fra Campus Kujalleq, men fra kommunen. Campus Kujalleq og kommunen mellemregner beløbet.

Udbetaling af kursusgodtgørelse sker efter en 14-dages termin.

Hvis en kursist oppebærer arbejdsmarkedsydelse under kurset, skal der ikke ydes kursusgodtgørelse.

Deltagere som er fiskere / fangere (uden CVR-nummer) får også udbetalt kursusgodtgørelse via kommunen.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales som B-indkomst. Det er derfor kursistens eget ansvar, at betale skat af beløbet.

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales når vedkommende har sendt faktura til Campus Kujalleq.

Kursusgodtgørelsens størrelse

Pr. juni 2019:

 • For ufaglærte deltagere fra 25 år: 650 kr. pr. kursusdag.
 • For ufaglærte deltagere fra 18 – 24. år: 211,50 kr. pr. kursusdag.