PKU-21.16 – Personlig effektivisering – Vinter 2021, Qaqortoq.

Deltagere: Borgere fra Kommune Kujalleq

Modul 1: 12. – 14. november 2021

Modul 2: 7. – 9. december 2021

Modul 3:  5. – 7. januar 2022

Ufaglærte ansøgere har fortrinsret.

Udbytte af kurset:

Kurset vil give dig større indsigt i dine handlinger, tankemønstre og følelser.

Har man udvikling som målsætning, vil det ikke kun gavne selvet, men også resultere i større dedikation på jobbet, større vilje, at passe bedre på dig selv og større glæde.

Endvidere opnås større indsigt i ens egne styrker og svagheder, som resulterer i større selvtillid og balance i livet.

Kursusform:

Et modul varer 3 dage. Alle 3 moduler afvikles over en periode på 3 måneder.

Sprog:

Grønlandsk.

Ansøgning

Ansøgning sker gennem Majoriaq med hjælp fra din sagsbehandler.

For ansøgere i arbejde; du skal søge om deltagelse med din arbejdsgiver.

For deltagere fra andre byer end Qaqortoq, kan CAK sørge for transport, indkvartering samt forplejning.

Tilmeldingsfrist 1. november 2021. Indsend ansøgning via denne link.

Kursusgodtgørelse

Deltagere som ikke har uddannelsesmæssig baggrund kan få kursusgodtgørelse.

Deltagere med uddannelse kan deltage gratis, men kan ikke modtage kursusgodtgørelse.

Arbejdsgivere / deltagere med arbejde

Hvis kursusdeltager har arbejde, når der indkaldes til kursus, anmoder Campus Kujalleq om at arbejdsgiver udbetaler den sædvanlige løn til kursisten i kursusperioden.

Arbejdsgiver bedes fremsende en regning til skolen når kursus er færdiggjort. Vi skal samtidig orientere arbejdsgiver om, at der kan ske fradrag i kursusgodtgørelsen, såfremt kursisten har haft forsømmelser under kurset.  Hvis deltager ikke får løn under kurset fra arbejdsgiver, kan der gives kursusgodtgørelse.

Majoriaq / deltagere uden arbejde

Kommunerne kan agere ”arbejdsgivere” for arbejdsledige. Campus Kujalleq vil således udbetale kursusgodtgørelsen til kommunen. Det betyder at kursisten ikke får kursusgodtgørelsen udbetalt direkte fra Campus Kujalleq, men fra kommunen. Campus Kujalleq og kommunen mellemregner beløbet.

Udbetaling af kursusgodtgørelse sker efter en 14-dages termin.

Hvis en kursist oppebærer arbejdsmarkedsydelse under kurset, skal der ikke ydes kursusgodtgørelse.

Deltagere som er fiskere / fangere (uden CVR-nummer) får også udbetalt kursusgodtgørelse via kommunen.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales som B-indkomst. Det er derfor kursistens eget ansvar, at betale skat af beløbet.

Kursusgodtgørelse til selvstændige erhvervsdrivende udbetales når vedkommende har sendt faktura til Campus Kujalleq.

Kursusgodtgørelsens størrelse

Pr. juni 2019:

  • For ufaglærte deltagere fra 25 år: 650 kr. pr. kursusdag.
  • For ufaglærte deltagere fra 18 – 24. år: 211,50 kr. pr. kursusdag.