AMA-KURSUS – 001 – Grundlæggende Excel

(Dansksproget kursus)

23. – 26. november 2021, Nuuk

(Tilmeldingsfrist 26. oktober 2021) tilmeld her

Til brugere med lille eller ingen erfaring med Excel

På Grundlæggende Excel-kursus lærer du:

 • Gennemgang af brugerfladen
 • Tilretning programmets brugerflade til dit brug

REGNEARKS OPBYGNING

 • Indtastning, redigering og sletning af data
 • Slette, indsætte kolonner og rækker
 • Justering af rækker og kolonne
 • Indsæt kommentar bokse i cellerne
 • Navngive ark, indsætte og slette ark
 • Beskyt regneark mod utilsigtede ændringer

FORMLER OG FUNKTIONER

 • Formel opbygning og redigering
 • Absolutte cellereferencer
 • Introduktion til indbyggede funktioner: Sum – Tæl- Tælv – Min – Hvis – sum.hvis
 • Kopiering af formler og funktioner
 • Formler på tværs af ark

NAVIGATION OG MARKERING I EXCEL

 • Navigerer rundt i regnearket
 • Navigerer mellem arkene
 • Markering af data

FORMATERING

 • Formatering af tal og Datoer
 • Skrift og celle formatering
 • Formatering af kanter og streger
 • Tabel formatering
 • Betinget formatering – Dynamisk formatering
 • Nulstil formater

PRÆSENTATION AF DATA

 • Oprettelse og redigering af diagrammer
 • Formatering af diagrammer
 • Indsæt Diagrammer i Word eller PowerPoint

ARBEJDE MED STORE DATAMÆNGDER

 • Anvendelse af Tabeltypografier
 • Autofilter til udvælgelse af specifikke emner
 • Sortering af data
 • Frys ruder

UDSKRIVNING AF REGNEARK

 • Anvendelse af vis udskrift
 • Side inddelinger
 • Gentagelse af overskrifter på alle printede sider
 • Sidehoved og fod

GENVEJSTASTER

 • Gennemgang af relevante genvejstaster

Deltagere

Kurset henvender sig til personer, der ikke har nogen eller kun ret få kundskaber i Excel

Kursusform

Instruktør-undervisning med masser af øvelser til alle områder.

Varighed

4 dage fra 8.00 til 16.00

Kursusgebyr

5.950 kr. pr. deltager. Kursusgebyr opkræves umiddelbart efter tilmelding.

Kursustidspunkter og steder:

Kurset foregår på Hotel Hans Egede i dagene 23. – 26. november 2021.

Tilmeldingsfrist

 1. oktober 2021 via vores hjemmeside.

Rejse-og opholdsudgifter

For kursister fra andre byer end Nuuk dækkes udgifter til rejse- og ophold af AMA-midler.

Der er begrænsede pladser på holdet.

Afmelding

Ved evt. afmelding efter tilmelding gælder følgende:

 • Ved afmelding 4 uger før kursusstart opkræves ingen kursusgebyr.
 • Ved afmelding 3 uger før kursusstart opkræves 75 % af kursusgebyret.
 • Ved afmelding 2 uger før kursusstart opkræves hele kursusgebyret.

Rejse- og opholdsudgifter ved afmelding

CAK køber restriktive billetter til kursister der kommer fra andre byer. Ved afmelding til et kursus hvor der er sørget for billet af CAK, er vi nødt til at opkræve den fulde billetudgift hos arbejdsgiveren såfremt vi ikke kan få det annulleret hos rejsebureauet.