Atuarfiup pingaartitaraa atuartuaannarnissaq taamaattumillu atuartuaannartut immikkut kajumissaaserneqarput. Siunissami neriuutigaarput suli amerlanerusut atuartuaanartut kajumissaasertassallugit tassami atuartuaanarnerup takussutissaraa suliffigilerumaakkamut piukkunnarsereerluni isernissaq – taamak oqarpoq Frederik Lundblad

Categories: Nyheder