Optagelseskrav (GUX)

For at blive optaget på den gymnasiale uddannelse skal du mindst have opnået karakteren E i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver.

Gymnasiets rektorer har også mulighed for at optage elever på dispensation.

Tidligere var det kutyme at elever blev optaget gennem en optagelsesprøve – men med den nyeste lovgivning for optag på GUX i Grønland benyttes denne mulighed meget lidt, da rektorerne i højere grad har mulighed for at vurdere selv, om en elev optages eller ej via dispensationsmuligheden.

Der henvises til de relevante regler for uddybning af optagelsesbetingelserne som kan tilgås ved at klikke her:

Læs lovgivningen.

Ansøgningsfristen er 1. marts. gennem Majoriaq eller Det Grønlandske Hus i Danmark. Men kontakt gerne det gymnasium, du påtænker at gå på, hvis du ikke nåede at ansøge inden 1. marts, så kan det pågældende gymnasium vejlede dig mht. hvilke muligheder du har.