Optagelseskrav (GUX)

For at blive optaget på den gymnasiale uddannelse skal du mindst have opnået karakteren E i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver.

Der vil desuden optages elever på dispensation, men de er ikke sikret optag.

Endvidere er det muligt at blive optaget gennem en optagelsesprøve. Denne kan tidligst tages foråret efter man har afsluttet folkeskolen.

Der henvises til de relevante regler for uddybning af optagelsesbetingelserne.

Ansøgningsfristen er 1. marts. gennem Majoriaq eller Det Grønlandske Hus i Danmark.