Den naturvidenskabelige studieretning

Uddannelsesnummer 110054

For dig, som er interesseret i at forstå naturfænomener. Du kan lide at arbejde med forsøg  og gøre iagttagelser i laboratoriet og i naturen. Du får mulighed for at arbejde med  matematik i praktiske  naturvidenskabelige sammenhænge, og du arbejder med naturvidenskabelige arbejdsmetoder, så som feltarbejde, laboratoriearbejde, databehandling og rapportering.

Studieretningen kræver bred interesse for matematik og naturvidenskab.

Studieretningen giver umiddelbart adgang til en lang række videregående uddannelser i både Grønland og Danmark evt. med supplering af matematik på A-niveau. Retter sig mod naturvidenskabelige uddannelser som ingeniør, læge, geolog, biolog, tandlæge osv.

Eksempler på forløb og emner:

  • vandkraft og elproduktion
  • sundhed og livsstil
  • vedvarende energi
  • miljø og naturbeskyttelse
  • naturressourcer, olie og mineraler

Links