Forårskoncerten d. 24/4 er aflyst på grund af COVID-19 krisen.

Ellers er der ikke ændringer i forhold til de COVID-19 retningslinier CAK-COVID-19 beredskabsgruppen tidligere har udsendt.

Planen opdateres og justeres fortløbende og efter behov.

Mvh
CAK beredskabsgruppen for COVID-19
(Brian, Rie, Stinus, Jakob, Tulla og Henrik)

Categories: Nyheder