Lægesekretær

Uddannelsesnummer 222011

Uddannelsen varer op mod 5 år, hvoraf hele praktikken samt de første 3 års skolegang gennemføres i Grønland. Speciale-skoleopholdene foregår i Danmark fra 4. år, og afhængig af den danske skoles planlægning kan opholdene dér betyde, at uddannelsen varer 5 år.

Arbejdsområde

Ansættelse sker inden for hospitalernes/sygehusenes administrationer.

I praktikperioden er man på et hospital eller et sygehus, som er godkendt til at varetage uddannelsen inden for ”Lægesekretær”.

Lignende uddannelse

Specialefag

Specialefag er fag, der direkte tilgodeser det speciale, man har valgt i sin uddannelse, og som man er i praktik i. Specialefagene for ”lægesekretær” fastlægges af danske handelsskoler.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder

  • Merkonom
  • Ny efteruddannelse etableres og erstatter Alloriarneq.

Særligt

Såfremt du har gennemført en gymnasial uddannelse (GU eller lignende) eller en STI-uddannelse, kan du søge om optagelse på lægesekretæruddannelsen med henblik på kun at skulle supplere med de sidste 2 års speciale-del. Da vil alle skoleophold alene foregå i Danmark. Praktikdelen vil foregå i Grønland. Nærmere oplysninger om denne mulighed fås på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk.