Uddrag af beredskabsplan for Campus Kujalleq i forbindelse med COVID-19

Arbejdsgruppen der på CAK håndterer beredskabet består af forstander, rektor, uddannelseschefer, kontorleder samt ledende kollegieinspektør. (Eller disses stedfortrædere ved forfald.) Der er således i løbet af de første dage i uge 11 givet mundtlig orientering til alle elever og ansatte om forholdsregler og hygiejnetiltag med henblik på at mindske risikoen Read more…