Forårskoncerten aflyst

Forårskoncerten d. 24/4 er aflyst på grund af COVID-19 krisen. Ellers er der ikke ændringer i forhold til de COVID-19 retningslinier CAK-COVID-19 beredskabsgruppen tidligere har udsendt. Planen opdateres og justeres fortløbende og efter behov. Mvh CAK beredskabsgruppen for COVID-19 (Brian, Rie, Stinus, Jakob, Tulla og Henrik)

Uddrag af beredskabsplan for Campus Kujalleq i forbindelse med COVID-19

Arbejdsgruppen der på CAK håndterer beredskabet består af forstander, rektor, uddannelseschefer, kontorleder samt ledende kollegieinspektør. (Eller disses stedfortrædere ved forfald.) Der er således i løbet af de første dage i uge 11 givet mundtlig orientering til alle elever og ansatte om forholdsregler og hygiejnetiltag med henblik på at mindske risikoen Read more…